ATEX brugerdirektivet 1999/92/EF - Certificeringsordning for ATEX-værksteder

Steen  Christensen

Your Contact

Contact me

Indtast venligst et validt navn
Or your phone number
?
Thank you for your message
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 93.

ATEX

ATEX brugerdirektivet 1999/92/EF - Certificeringsordning for ATEX-værksteder

Certificering & Inspektion tilbyder nu certificering af ATEX-værksteder.

- Vi er de første i Danmark, der tilbyder denne form for certificering. Målet er at sikre, at flere Ex-værksteder opfylder de relevante krav til at håndtere vedligeholdelse og reparation af materiel, der anvendes i en eksplosiv atmosfære. En ATEX-certificering af værkstedet er til fordel for de kunder, der afleverer udstyr til reparation. Når værkstedet er certificeret, opnår man nemlig en større sikkerhed for, at materiellet – også efter reparation - opfylder de relevante Ex-krav. Reglerne er sådan i dag, at sender en virksomhed Ex-materiel til reparation eller serviceeftersyn, så er virksomheden selv forpligtet til at sikre, at udstyret også efter reparationen opfylder de relevante sikkerhedsmæssige Ex-krav, der var relevante på det tidspunkt, materiellet oprindeligt blevet taget i brug. Men omvendt er ordningen også en fordel for værkstederne, der kan bruge deres nye ATEX-certificering i markedsføringen af deres kompetencer, forklarer konsulent Steen Christensen fra Teknologisk Institut.

Han oplyser, at man i andre lande har udført ATEX-certificeringer af værksteder, og at man her oplever et voksende antal værksteder, der ønsker at få en certificering.

Værktøj på et bordForventer stor interesse fra danske værksteder

Da det er virksomheden / brugeren, der har ansvaret for, at udstyret opfylder relevante sikkerhedsmæssige krav, er certificeringen af værksteder kun inddirekte omfattet af myndighedskrav. Alligevel forventer Steen Christensen, at det nye tilbud om certificering vil blive mødt med stor interesse i Danmark – i første omgang hos store koncerner, der har egne serviceværksteder, og dernæst hos aktører, der servicerer offshore industrien, samt hos mindre værksteder, der har specialiseret sig i reparation af Ex-materiel, som eksempelvis motorer, pumper, etc.

- Vi satser på at certificere et par værksteder om måneden, og vil man vide mere om, hvordan en certificering foregår, er man velkommen til at kontakte os. Certificeringen vil omfatte et besøg på værkstedet, hvor vi bl.a. gennemgår de administrative rutiner og uddannelser, vi tjekker, hvordan man registrerer og dokumenterer reparationerne, og så gennemgår vi naturligvis reparationsudstyret. Eksempelvis er det et krav, at værkstedet anvender kalibreret måleudstyr, og at man udfører sporbare målinger. Desuden skal værkstedet have udpeget relevante Ex-kyndige medarbejdere, der er ansvarlige for opfyldelse af kravene i EN 60079-19. Alt i alt skal man regne med, at det vil tage omkring en til to arbejdsdage, hvis man har styr på tingene, forklarer Steen Christensen.

Man får et kvalitetsstempel

Når man bliver certificeret som ATEX-værksted, modtager man samtidig et certifikat, der beviser, at man er vurderet til at være i stand til at udføre reparationer i henhold til standarden EN 60079-19.

- Desuden har værkstedet mulighed for at søge om at anvende Teknologisk Instituts logo i forbindelse med reparation og service, og man kan få sit firmanavn med på vores hjemmeside på listen over certificerede værksteder. Man får med andre ord et kvalitetsstempel. Den nye ordning skal meget gerne lukke nogle huller, så man fremover hurtigt og langt mere sikkert kan bedømme, om ”værkstedet på den anden side af gaden” nu også har de kompetencer, der er nødvendige. Det kan være svært selv at bedømme det, og det behøver man heller ikke længere bruge hverken tid eller energi på. Man kan nøjes med at undersøge, om værkstedet er certificeret til det, slutter Steen Christensen.